بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما

بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما (Aviation Hull and Liability Insurance)

مالکان و بهره برداران هواپیما با ریسک خسارت مربوط به بدنه وسایل پرنده خود در حین استفاده مواجه هستند، از طرف دیگر، وسیله پرنده به تناسب نوع کاربری آن، مسئولیت هایی را برای مالک یا استفاده کننده در پی دارد. بنابراین بیمه هواپیما ریسک خسارتهای مالی و نیز غرامت های جانی در بخشهای بدنه و مسئولیت بیمه گذاران را براساس شرایط زیر پوشش میدهد.
ریسکهای مالی مربوط به خسارتهای بدنه هواپیما براساس سرمایه و ارزش مورد بیمه در قبال تمام آسیب های وارد بر هواپیما در حین پرواز، فرود یا هنگام تعمیر و نگهداری بر روی زمین بیمه
می شوند. کار و مسئولیت های بیمه گذار در قبال سرنشینان هواپیما شامل تمام خدمه پروازی و مسافران به همراه بار هواپیما و نیز مسئولیت در قبال خسارت های جانی و مالی وارد بر اشخاص ثالث در اثر حادثه نیز
با رعایت قوانین داخلی مانند قانون دیات یا قوانین و کنوانسیون های بین المللی قابل بیمه شدن هستند.
بیمه هواپیما براساس شرایط استاندارد بین المللی لویدز لندن و شرایط مرتبط( viation clauses) صادر می شود. پوشش های قابل ارایه توسط شرکت بیمه کوثر عبارتند از:
پوشش کامل بدنه در ریسک های حین پرواز (Full Flight Risk) و پوشش کامل بدنه در ریسکهای زمینی (Ground Risks Only)

این بیمه را می توان همانند سایر خطرهای اضافی به بیمه نامه استاندارد آتش سوزی در مقابل پرداخت حق بیمه متناسب با ریسک اضافه کرد. تعهد بیمه گر، جبران خسارت های وارده ناشی از سقوط هواپیما یا پرتاب اشیا یا قطعاتی از هواپیما و کشتی ها است . خسارت های ناشی از امواج صوتی هواپیماهایی که با سرعت صوت یا مافوق صوت پرواز می کنند استثناست. باید خاطر نشان شود که هرگونه خسارت آتش سوزی ناشی از سقوط هواپیما یا اشیایی از آن از جمله تعهدات بیمه گر آتش سوزی است . در صورتی که مالک یا بهره بردار هواپیما در مقابل خسارت های وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت قانونی داشته باشد بیمه گذار برای جبران خسارت وارده حق رجوع به مالک یا بهره بردار را دارد. اگر خسارت بیمه گذار را بیمه گر جبران کند بر اساس اصل جانشینی این حق تا میزانی که خسارت پرداخت شده به بیمه گر منتقل می شود.

 

بیمه نامه های مهندسی

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت

اشتراک گذاری :
بخش نظرات

سوالات خود را در قسمت نظرات ثبت کنید تا به آن پاسخ داده شود

صـدور آنلاین و ارزان بیمه نامه کـوثرلطفا" اینجا کلیک کنید
+ +