بیمه سازه های تکمیل شده C.E.C.R

 سازه هایی که می توانند تحت پوشش بیمه سازه های تکمیل شده قرار گیرند عبارتند از:

جاده ها ، باندهای فرودگاه ، پلها ، تونلها ، سدها ، کانالها ، بندرگاهها ، شبکه های آبیاری، مخازن ذخیره آب ، شبکه ها و سیستم های فاضلاب. نکته قابل توجه اینکه با عنایت به نوع مورد بیمه های یاد شده  بیمه سازه های تکمیل شده نباید جانشین و یا رقیب بیمه آتش سوزی تلقی گردد.

خطرات تحت پوشش C.E.C.R :

– تصادم وسایط نقلیه زمینی ، آبی ، هوایی و یا سقوط اجسام
– زمین لرزه
– امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان
– طوفان ، سیل یا طغیان آب
– نشست زمین ، لغزش زمین و صخره ها یـــا هر گونه حرکت دیگر زمین
– یخبندان ، یخ و برف
– خرابکاری عمدی
– آتش سوزی
– صاعقه و انفجار

نکات مهم در بیمه C.E.C.R :

– پوشش بیمه ای C.E.C.R تنها پس از تحویل دائم و شروع دوره بهره برداری آغاز میگردد.
– نوع ساخت، کیفیت مصالح و نوع و مقدار تأسیسات در تعیین ارزش ساخت سازه مورد بیمه مؤثر میباشد.
– بیمه گذار میتواند سازه مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (با احتساب عمر کارکرد) بیمه نماید، درآنصورت درصورت وقوع خسارت از قیمت نوی مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه شده به قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.
– ازآنجائیکه به قیمت نو بیمه نمودن سازه کارکرده ممکن است سبب تحریک بیمه گذار برای از بین بردن عمدی سازه خود گردد درصورت خسارت کلی، استهلاک کارکرد از ارزش ساخت نوی سازه بیمه شده کسر خواهد شد.
– بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت را نیز تحت پوشش گیرد.

 

بیمه نامه های مهندسی

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت

اشتراک گذاری :
بخش نظرات

سوالات خود را در قسمت نظرات ثبت کنید تا به آن پاسخ داده شود

صـدور آنلاین و ارزان بیمه نامه کـوثرلطفا" اینجا کلیک کنید
+ +