بایگانی برچسب: شرایط خطرزا

مفاهیم مرتبط با ریسک خطر

مفاهیم مرتبط با ریسک خطر: خطر خاصیت ذاتی یک ماده و عامل صدمه و آسیب می باشد. این خطر ممکن است به شکل فیزیکی، شیمیائی ، بیولوژیکی یا مکانیکی ظاهر شود. مخاطره یا شرایط خطرزا: مخاطره حادثه تلقی نمی شود ولی می تواند زمینه و احتمال وقوع حوادث و بروز …

ادامه نوشته »
صـدور آنلاین و ارزان بیمه نامه کـوثرلطفا" اینجا کلیک کنید
+ +